Het Jos Penninxje

Het Jos Penninxje is een prijs voor de persoon in de Voorster samenleving die zich bijzonder inzet voor meer verbinding, inclusiviteit en diversiteit.
Het is een prijs voor degene die ons afgelopen jaar het meest geïnspireerd heeft met zijn of haar ideeën of activiteiten.

Om direct iemand aan te melden..

Klik hier

Een jaarlijkse penning

De penning is vernoemd naar oud-burgemeester Jos Penninx, die zich vaak uitsprak over dit thema. Hij is in 2021 met pensioen gegaan.

Het idee voor de penning is ontstaan in de werkgroep van het ‘Jaar van Elkaar’.
De uitreiking en oproep voor genomineerden van het Jos Penninxje zijn mooie momenten en kansen om het thema respect en verbinding over het voetlicht te brengen. Het is mooi als het thema ook ná het Jaar van Elkaar terugkerend aandacht krijgt. Daarom adopteert stichting Inclusive Wave deze penning en zijn zij vanaf 2022 de trekker van de penning. Zij zijn de inhoudelijk stuwende kracht en zorgen ervoor dat de jury bijeen komt en de penning uiteindelijk uitgereikt wordt.

Ontstaan van het Jos Penninxje

Een aantal Voorster organisaties maakte 2021 het Jaar van Elkaar. Een jaar waarin we extra aandacht besteden aan hoe we met elkaar samenleven. Ook burgemeester Jos Penninx gaf het jaar 2021 het thema: ‘Met aandacht en respect verder in de gemeente Voorst!’. Het Jaar van Elkaar wil dat iedereen met evenveel plezier meedoet in de Voorster samenleving.

Het Jaar van Elkaar geeft een podium aan inspirerende en persoonlijke verhalen. We gaan in dialoog over verschillen, accepteren die van elkaar en weten die te waarderen. En we vieren de verscheidenheid. Daarom planten we dit jaar zaadjes voor ruimdenkendheid. Eén van de manieren waarop we dat doen is door het Jos Penninxje uit te reiken. Een penning speciaal voor iemand die zich inzet voor meer diversiteit, verbinding, inclusie en gelijkheid in de Voorster samenleving. De penning is vernoemd naar de burgemeester Jos Penninx, die zich vaak uitsprak over dit thema en in 2021 met pensioen ging.

De jaarlijkse uitreiking van de penning maakt dat er jaarlijks aandacht is voor het thema diversiteit en sociale verbinding.

Waarom het Jos Penninxje?

Met het Jos Penninxje laten we zien wat in Voorst gebeurt dat bijdraagt aan meer diversiteit, en verbinding tussen mensen die van elkaar verschillen. Wat laten zien met welke activiteiten we  nog fijner met elkaar kunnen samenleven. We reiken de penning uit aan iemand die zich dit jaar bijzonder heeft ingezet voor meer  verbinding, inclusie en gelijkheid in de Voorster samenleving.

De winnaar wordt tijdens de uitreiking in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn/haar inzet.

Het Jos Penninxje wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand, een groep mensen of een organisatie die zich inzet voor meer diversiteit, sociale verbinding, inclusie en gelijkheid. Het resultaat of de impact hiervan is merkbaar in de gemeente Voorst. De winnaar van de penning is een inspiratiebron en voorbeeld voor anderen.

Een jury van betrokken Voorstenaren reikt jaarlijks tijdens de week van Respect in november het Jos Penninxje uit aan iemand (of een groep mensen) die zich inzetten voor meer diversiteit, verbinding, inclusie en gelijkheid in de Voorster samenleving. Het is met klem een onderscheiding ván de samenleving voor iemand uít de samenleving.

De winnaar en zijn initiatief wordt tijdens de uitreiking in het zonnetje gezet en bedankt voor de mooie bijdrage aan de Voorster samenleving. Zowel tijdens de uitreiking zelf als in een interview in de lokale pers staan we uitgebreid stil bij de bijdrage van de winnaar. Opdat deze ook weer ter inspiratie voor anderen kan dienen.

Jury

De jury bestaat uit Voorstenaren: Nana Scholten (Stichting Inclusive Wave), Yvonne Lengkeek (betrokken en actieve inwoner), Hans de Haan (Rotary). De jury beoordeelt de genomineerden, heeft oren en ogen open tijdens het jaar om genomineerde toe te voegen aan de longlist en kiest uiteindelijk de shortlist van genomineerden. Uit deze shortlist kiest de jury een winnaar.

Wie nomineer jij voor het Jos Penninxje – de penning voor diversiteit en sociale verbinding?

Wij zijn op zoek naar dé persoon of organisatie die zich dit jaar bijzonder heeft ingezet voor meer diversiteit, verbinding, inclusie en gelijkheid in de Voorster samenleving. Wie inspireert ons en verdient daarom in 2022 het Jos Penninxje?

In 2024 is er een nieuwe ronde.
Twijfel niet als je vindt dat iemand deze waardering verdient!

BLIJF NOMINEREN….

Het Jos Penninxje wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner: